Ο Βασίλης Νιτσιάκος είναι Καθηγητής της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των Folklife studies στο Πανεπιστήμιο του Leeds και διδακτορική διατριβή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Από το 1989 είναι μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζεται σε ζητήματα κοινωνικών μετασχηματισμών των παραδοσιακών δομών, συγκρότησης και χρήσης του 'παραδοσιακού' πολιτισμού, διαλόγου της λαογραφίας με άλλες επιστήμες, καταγραφής και μελέτης του μουσικού πολιτισμού, ενώ στην τρέχουσα δεκαετία εστιάζει το ενδιαφέρον του σε θέματα μετανάστευσης, ταυτοτήτων, εθνογραφίας συνοριακών περιοχών και πολιτισμικής οικολογίας.

Εκπαίδευση


Προπτυχιακές Σπουδές: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Μέσων και Νέων Ελληνικών Σπουδών

ΜΑ. School of English, Institute of Dialects and Folk Life Studies, Leeds University , Αγγλία

΄Ιδρυμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής: Department of Social Anthropology, University of Cambridge, Αγγλία

© 2018 by Vassilis Nitsiakos 

  • Facebook Clean Grey